ផលិតផល


ផលិតផល​អាហារបំប៉ន ម៉ាហ៊ូ (Maho-Beta Glucan 1.3-1.6)
ម៉ាហ៊ូ(Maho) គឺជាផលិតផលអាហារបំប៉នមួយប្រភេទរបស់
ប្រទេសជប៉ុន ដែលផ្សំឡើងពីប្លេកយីស (Black Yeast)
លីញជឺស្រូវអួត ស្រូវបាឡេ និងរូបមន្តគ្រោង Beta Glucan
1.3-1.6។ រូបមន្ត និងការផលិតនូវផលិតផលនេះគឺជារបក
គំហើញដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនCats.comនៅក្នុង
ប្រទេសជប៉ុន។
គុណប្រយោជន៏របស់ ម៉ាហ៊ូ (Maho-Beta Glucan 1.3-1.6) ចំពោះរាងកាយ
ü  ជួយសំរួលដល់កោសិកា ប្រព័ន្ធសារពាង្គកាយ និងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមនុស្ស
ü  ជួយបំផ្លាញ និងកាត់បន្ថយជាតិគីមី​​ និងជាតិពុលក្នុងរាងកាយ និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់
ü  ជំនួញដល់កោសិកា ទប់ទល់នឹងភាពចុះខ្សោយ បាក់កំលាំង ...
ü  ជួយកាត់បន្ថយអត្រាជាតិស្ករលើសក្នុងឈាម និងបង្កើតកំលាំងដល់ថ្លើម
ü  ជួយកាត់បន្ថយជាតិកូឡេស្តេរ៉ូលក្នុងឈាម និងខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាម
ü  ជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់តាមសន្លាក់
ü  ទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងមេរោគដែលជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនមនុស្ស ដែលបង្ករជាបូស អាប់សែ ហើម និងមេរោគដទៃៗទៀត
ü  ជួយសំរួលដល់ក្រពះ ពោះវៀន ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ
ü  ជួយរក្សាស្បែកឲស្អាត ស្រស់ កាត់បន្ថយភាពជ្រីវជ្រួញ និងជួយនៅក្មេងបានយូរ
ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ
ü  The KITASATO Institute
ü  Japanese Association of Preventive Medicine for Adult Disease (JAPA)
ü  Toray Research Center (TRC)
ü  Network Processing Unit of Japan (NPU)
ü  Office of the Consumer Protection Board (OCPB)
ü  Food and Drug Administration (FDA)
ü  The Central Islamic Committee of Thailand (HALAL)

No comments: